PRIMĂRIA COMUNEI MURGAȘI

Regulamente privind procedurile administrative

HCL 26 din oct.2020 constituirea comisiilor pe domenii de activitate  HCL nr.9 din februarie 2021 - structura org. si statutul functii