PRIMĂRIA COMUNEI MURGAȘI

2024 01  04

HCL nr.43 din 05.12.2023 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, DALI-ului si participarii la Programul derulat de AFM cu
 proiectul investitional Eficientizre energetica a sediului primariei C2
HCL nr.44 din 05.12.2023 rectificare buget local de venituri si cheltuieli HCL nr.45 din 05.12.2023 achizitionare pachete cadou cu ocazia sarbatorilor de iarna pentru prescolari si elevii din unitatile de invatamant
HCL nr.1 privind aprobarea actului adtional nr.5 la contractul nr.370 din 22.05.2018 HCL nr.2 privind darea in administrare temporara a serviciului de operare a instalatiilor de gestionare a deseurilor municipale HCL nr.3 privind reteua scolara pentru anul scolar 2022-2023 HCL nr.4 privind aprobarea numarului si cuantumul burselor scolare

HOTĂRÂRI (HCL)

Proces-verbal sedinta CLM, ian.2021
HCL nr.1 -plan achizitii publice pe anul 2021
HCL nr. 2 strategia dezv .locala 2021-2027
HCL nr.3 -organizarea retelei scolare ,anul 2021-2022
HCL nr.4 aprobare act.aditinal nr.2 la contractul delegare gestiune salubrizare
HCL nr.5 -taxa salubrizare anul 2021
HCL nr.6 acord funct agenti economici
HCL nr.7 dare in folosinta cu titlu gratuit saptii
HCL nr.8 contracte servicii medicale in unitatile scolare
HCL nr.9 -structura org. si statutul functii
Organigrama
Stat functii
HCL nr.27 nov.2020 structura organizatorica si stat functii
HCL nr.28 nov.2020 actualizare PUG si RLU
HCL 29 nov.2020 stabilire burse scolare Sem.I anul scolar 2020-2021
HCL nr.30 nov.2020 achizitionarea echipamente informatice
H CL nr.31,stabilire impozite, taxe locale pt.anul 2021
HCL nr.32 nov.2020 sustinere comisioane pentru platile efectuate prin Ghiseul.ro
Proces-verbal sedinta CLM nov.2020
HCL 24 din oct.2020 alegere presedinte sedinta
HCL 25 din oct.2020 alegere viceprimar comuna Murgasi
HCL 26 din oct.2020 constituirea comisiilor pe domenii de activitate
Proces verbal sed. CLM oct.2020
HCL 21 din 27.07.2020 rectificare buget local
HCL 22 din 27.07.2020, aprobare concesionare activitati componente ale serv. de salubrizare
Act Aditional nr 2 la Contractul 370
Anexa 1 la Actul Aditional nr. 2
Anexa 2 la Actul Aditional nr. 2
Proces-Verbal sedinta CLM 07.2020
HCL nr.20 iunie 2020 privind revocarea HCL 14 din 2017 si 15 din 2019
HCL nr.19 iunie 2020,pentru alegere presedinte de sedinta
HCL nr.18 din 29.05.2020 pentru achiz. echip. informatice si conexiune internet
HCL nr.17 din 29.05.2020 aderarea com.Murgasi la Asociatia pt. Dezvoltare-Rurala S-V ,,Oltenia,,
HCL nr.16 din 29.05.2020 rectificare buget local
HCL nr.15 din 29.04.2020 inchiriere pajiste islaz comunal
Anexe la HCL 15 din 29.04.2020 -inchiriere pajiste islaz comunal
Anexa nr.2 la HCL 15 din 29.04.2020
Anexa 3 la HCL 15 din 29.04.2020 - caiet de sarcini
HCL nr.14 din 29.04.2020 - aprobare ROF CLM
HCL 13 infiintare compartiment de asistenta medicala comunitara
HCL 12 acordare beneficii sociale
FEBRUARIE 2020 
HCL nr.6 aprobare buget local
HCL nr.7 aprobare buget Serviciu apa-canalizare Murgasi
HCL nr.8 burse elevilor Scoala Murgasi
HCL nr.9 program achizitii 2020 actualizat
HCL nr.10 cerere de finantare si SF Reabilitare cladire pentru centru social-medical
HCL nr.11 aprobare indicatori tehnico-ec. pentru reabilitare cladire centru social-medical
IANUARIE  2020
HCL nr.1-plan actiuni interes local 2020
HCL nr.2-acordare stimulent nou-nascuti
HCL nr.3-dare in folosinta a spatiilor cladire dispensar medical
HCL nr.4-neasumarea responsabilitatii derulare proceduri Programul pt.scoli al Romaniei
HCL nr.5-finantare Seviciul public de apa