PRIMĂRIA COMUNEI MURGAȘI

PRIMAR - TELIGRADEANU NICU DANIEL

Acte necesare obtinerii certificatului de confirmare a depunerii documentatiei in vederea obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare emiterii autorizatiei in baza Legii nr.507/2002
Cerere - tip, completata potrivit formularului care constituie anexa nr.2 la prezentele Norme metodologice, semnata de solicitant sau, in cazul infiintarii asociatiei familiale, semnata de toti membrii asociatiei;
Cazierul judiciar al persoanei solicitante sau al tuturor membrilor asociatiei familiale, in original;
Copii legalizate de pe actele de identitate ale persoanei solicitante sau, dupa caz, ale tuturor membrilor asociatiei familiale;
Certificatul medical eliberat in conditiile legii, privind starea sanatatii persoanei fizice, respective a membrilor asocialtiei familiale, care sa le permita desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia, in original;
Copii legalizate de pe documentele care atesta calificarea professionala a persoanei fizice, respectiv a membrilor asocialtiei familiale, in conditiile art.8 si art. 9 din lege si, dupa caz, de pe autorizatia speciala emisa de organelle competente, potrivit legii;
Actul de proprietate sau declaratie notariala pentru stabilire sediu.


Acte necesare pentru emiterea autorizatiei in baza Legii nr.507/2002 
Cererea - tip, completata potrivit anexei 4, semnata de solicitant sau, in cazul infiintarii asociatiei familiale, semnata de toti membrii acestei asocialtii;
Certificatul eliberat de Primarie;
Copii legalizate de pe documentele doveditoare a dreptului de folosinta al persoanei fizice/ membrilor asociatiei familiale asupra spatiului/ spatiilor autorizate conform obiectului de activitate, in care se vor desfasura activitatile principale si, dupa caz, activitatile secundare, care fac obiectul autorizarii;
Copii legalizate de pe autorizatia speciala emisa de organele competente potrivit legii pentru desfasurarea activitatilor economice a caror exercitare necesita o autorizatie speciala;
Dupa caz, declaratiile pe propria raspundere pentru acordurile si avizele emise de catre institutiile abilitate sau documentele necesare pentru obtinerea acestor acorduri si avize, potrivit anexei nr.3;
Dovada rezervarii denumirii la Registrul Comertului;
Acordurile si avizele solicitate prin certificat.

Acte necesare pentru inregistrarea in evidentele fiscale a unei societati :
Declaratie de impunere privind stabilirea impozitului pe cladiri, pe terenuri, taxa mijloc transport, taxa firma, taxa reclama si publicitate;
Copie dupa certificatul de inregistrare fiscala;
Copie dupa contractul de vanzare-cumparare;
Copie dupa factura fiscala.

Acte necesare eliberarii certificatelor de nastere duplicate (pierdere, preschimbare):
Cerere tip;
Buletin sau carte de identitate;
Timbru fiscal de 2000 lei.

Acte necesare pentru inregistrarea unui nou nascut:
Certificat medical constatator al nou nascutului viu;
Buletinele parintilor;
Certificatul de casatorie;
Certificatele de nastere ale parintilor (in cazul in care parintii nu sunt casatoriti).

Acte necesare inregistrarii decesului:
Certificat medical constator al decesului eliberat de medicul de familie sau spital;
Buletinul sau cartea de identitate a decedatului;
Certificatul de nastere al decedatului;
Certificatul de casatorie al decedatului;
Livretul militar al decedatului (pentru barbatii pana in 45 ani);
Daca declararea decesului nu se face in cel mult a treia zi de la deces, se aduce de la Parchetul de pe langa Tribunalul Judetean dovada de inregistrare a decesului.

Acte necesare pentru inregistrarea unei casatorii:
Certificate prenuptiale de la medicul de familie;
Buletinele sau cartile de identitate;
Certificatele de nastere;
Sentinta de divort definitiva sau certificatul de deces al fostului sot (fostei sotii), in cazul in care persoana respectiva este la a doua casatorie;
Taxa - 250000 lei.

Acte necesare pentru eliberarea livretului de familie ;
A) Din oficiu – se elibereaza la casatorie fara alte acte suplimentare.
B) La cerere
Buletinele sau cartile de identitate;
Certificatul de casatorie;
Certificatele de nastere ale copiilor sub 18 ani.

Acte necesare pentru eliberarea sesizarii pentru deschiderea procedurii succesorale ;
A) Din oficiu – se elibereaza cu ocazia declararii unui deces in urma depunerii unei declaratii de avere.
B) La cerere
Buletinul sau cartea de identitate a mostenitorului, care se va prezenta personal.
Certificatul de deces.
Cerere - declaratie.
Taxa succesiune - 200000 lei.

Acte necesare pentru scutirea de taxe si impozite a veteranilor de razboi ai a vaduvelor veteranilor de razboi (care nu s-au recasatorit):      legitimatie de veteran de razboi vizata pe anul in curs;
copie dupa actul de proprietate;
cerere;
copie dupa buletin sau cartea de identitate.

Acte necesare scutirea de taxe si impozite a persoanelor invalide, cu gradul de invaliditate I si II cerere: 
copie dupa actul de proprietate;
copie dupa buletin sau cartea de identitate;
copie dupa decizia asupra capacitatii munca.

Acte necesare pentru inscrierea mijloacelor de transport in evidentele fiscale:
copie dupa cartea de identitate;
copie dupa fisa de inmatriculare;
contractul de vinzare-cumparare sau factura (original);
copie dupa bulletin sau cartea de identitate;
cerere.

Acte necesare pentru inscrierea unui imobil, teren in evidentele fiscale declaratie de impunere:
cerere;
copie dupa actul de proprietate, contractul de vanzare-cumparare.

Acte necesare acordarii sprijinului financiar producatorilor agricoli:
cerere;
copie dupa actul de proprietate sau act notarial;
copie dupa buletin sau cartea de identitate;
copie dupa certificatul de deces (in cazul mostenitorilor).

Acte necesare pentru acordarea sprijinului direct (prima) producatorilor agricoli:
cerere;
copie dupa actul de proprietate;
copie dupa buletin sau cartea de identitate.

Acte necesare pentru defrisarea viei:
cerere;
copie dupa actul de proprietate;
copie dupa buletin sau cartea de identitate.

Acte necesare pentru plantare vie:
cerere;
copie dupa actul de proprietate;
copie dupa buletin sau cartea de identitate.

Acte necesare pentru obtinerea ajutorului social:
cerere;
copie dupa buletin sau cartea de identitate;
adeverinta posesie teren agricol;
certfificat fiscal;
adeverinta AJOFM;
adeverinta salariu;
copie dupa certificatele de nastere ale copiilor;
cupon somaj;
adeverinta de elev;
cupon de pensie;
copie dupa certificatul de casatorie.

Acte necesare pentru obtinerea alocatiei complementare:
cerere;
copie dupa buletin sau cartea de identitate;
adeverinta posesie teren agricol;
certfificat fiscal;
adeverinta salariu;
copie dupa livretul de familie;
cupon somaj;
cupon de pensie;
adeverinta de elev;
copie dupa certificatele de nastere ale copiilor.

Acte necesare pentru obtinerea alocatiei monoparentale:
cerere;
copie dupa buletin sau cartea de identitate;
copie dupa livretul de familie;
adeverinta de elev;
copie dupa livretul de familie;
adeverinta posesie teren agricol;
certfificat fiscal;
copie dupa certificatele de nastere ale copiilor.