PRIMĂRIA COMUNEI MURGAȘI

Comuna  Murgaşi este situată în N-E judeţului Dolj, la limita acestuia cu  judeţul Vâlcea şi judeţul Olt, într-o poziţie relativ centrală a  Olteniei. Comuna Murgaşi este alcătuită din 8 sate: Murgaşi, Balota de Jos, Balota de Sus, Buşteni, Gaia, Picăturile, Rupturile, Veleşti.

Comuna  Murgaşi a fost creată în această structură administrativ-teritorială în  toamna anului 1968 (odată cu desfiinţarea raionelor şi regiunilor) şi  avea, oficial, ca reşedinţă satul Balota de Jos. În fapt însă, centrul  administrativ a fost şi este satul Buşteni. 

Teritoriul  comunei Murgaşi se găseşte în podişul Getic, într-o câmpie mai joasă a  dealurilor Olteţului. Comuna se întinde pe întregul curs superior al  Pârâului Gemărtălui. Pârâul este o adevarată coloana vertebrală pe care  s-au clădit şi există satele comunei Murgaşi, concentrarea satelor de-a  lungul văii Gemărtălui fiind favorizată şi de accesibilităţile mari de  transport prin drumul de vale ce unea satele şi făcea legătura cu  municipiile Craiova şi Râmnicu Vâlcea.

Suprafaţa  comunei Murgaşi este de 92 de Km pătraţi, fiind cotată printre primele  comune din judeţ ca întindere şi având o populaţie de 2520 de locuitori.  

Comuna  Murgaşi, prin cadrul său natural, a oferit dintotdeauna condiţii de  viaţă prielnice. În anul 1529, în partea de sud a actualei comune  Murgaşi, într-o adevarată depresiune a Pârâului Gemărtălui, apare prima  comunitate umană, atestată documentar, satul Murgaş. De asemenea, satul  Balota este atestat documentar în actul domnesc din 7 august 1612  (Târgovişte) al domnitorului Radu Mihnea.